CMENTARZE POGRANICZA – sezon 2011 cykl obozów wolontariackich

CMENTARZE POGRANICZA – sezon 2011 cykl obozów wolontariackich

„Cmentarze pogranicza” to prowadzony przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka program ratowania niszczej±cych zabytkowych nekropolii wschodniej Lubelszczyzny. W latach 2005-2010 prace porz±dkowe i remontowe prowadzone były na 20 cmentarzach w Polsce i Ukrainie.

W roku 2011 zapraszamy do udziału w pięciu kameralnych work-campach wolontariackich.
Prace prowadzone będ± na cmentarzach prawosławnych, katolickich, ewangelickich i żydowskich. Polegać będ± na porz±dkowaniu cmentarzy oraz remontowaniu wybranych nagrobków. Oferujemy noclegi i wegetariańskie wyżywienie, zwrot kosztów podróży, narzędzia i materiały oraz piękne okoliczności przyrody. A także możliwość nabycia nowych umiejętności (kitowanie, glutowanie, pionowanie i in.) i sprawdzenia w praktyce wiadomości z zakresu fizyki z klasy VI oraz bliskiego spotkania z  niejednoznaczn±, wielokulturow± histori± wschodniego pogranicza. Zapraszamy do autentycznej pracy, chwilami nielekkiej, ale daj±cej autentyczne efekty.

Przybliżone terminy obozów:
11-15 lipca (gminy Urszulin i Sosnowica na Polesiu)
20-26 lipca (Kraśniczyn, Bończa, Stara Wieś – powiat Krasnystaw)
1-8 sierpnia (gminy Urszulin i Sosnowica na Polesiu)
dalsze terminy:  
koniec sierpnia – 7 dni (Łopiennik k Krasnegostawu)
I połowa września – (gmina Wierzbica na Polesie) – 10 dni

Oprócz w.w. terminów od sierpnia do paĽdziernika odbędzie się pięć lub sześć 2-3 dniowych ekspedycji roboczych.
Zgłoszenia i szczegółowe informacje oikos@ekolublin.pl   
Przed zgłoszeniem warto zapoznać się z charakterystyk± prac i naszych obozów na stronie cmentarzepogranicza.pl

TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
 ul Głęboka 8a 20-612 Lublin tel/fax 81-743-71-04 oikos@ekolublin.pl www.ekolublin.pl
 

„Cmentarze Pogranicza” – jesienny obóz wolontariacki

Sześciodniowy, kameralny, choć intensywny obóz roboczy poświęcony pracy dla ratowania zaniedbanych cmentarzy prawosławnych w Lubieniu i Kaplonosach (gmina Wyryki, okolice Włodawy), w szczególności dzieł dawnych majstrów- cieśli i kowali.

Okolice, w których pracujemy to część leśno-bagiennej krainy nadbużańskiego Polesia, do II Wojny zamieszkałej przez wielonarodow± społeczność, wśród której przeważała ludność prawosławna. W wyniku powojennych wysiedleń jednymi z nielicznych śladów pod dawnych mieszkańcach s± zagubione dziś wśród lasów, zaniedbane cmentarze. W ich krajobrazie dominowały charakterystyczne dla tych stron monumentalne, 5-6 metrowe krzyże z dębowego drewna, zdobione według indywidualnych dla danej wioski wzorów, wieńczone kutymi w metalu misternymi krzyżykami, pośród których trudno znaleĽć dwa identyczne. Opowieści najstarszych mieszkańców mówi± o „lesie krzyży” . Do dziś przetrwały nieliczne.

Zakres prac to wzmocnienia i częściowa rekonstrukcja kilkudziesięciu monumentalnych dębowych krzyży pod kierunkiem miejscowych cieśli oraz renowacja metalowych detali zdobniczych spoczywaj±cych od kilkudziesięciu lat w gruncie. A także porz±dkowanie terenu i „para-archeologia”. Przydać się może zarówno solidna krzepa, jak i umiejętność cierpliwego dłubania.

Zapewniamy jako- taki nocleg i wyżywienie (wegetariańskie), ubezpieczenie, narzędzia i opiekę. Dojazd we własnym zakresie.
Możliwy udział „częściowy”

Prosimy o zgłoszenia do 12 paĽdziernika

Szczegółowe informacje, zgłoszenia itp:

TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
ul. Głęboka 8a 20-612 Lublin
tel/fax 081/743-71-04
e-mail oikos@ekolublin.pl

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Obóz wolontariacki „Cmentarze pogranicza” 5-10.07.2010

TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
ul. Głęboka 8a 20-612 Lublin
tel/fax 081/743-71-04 e-mail oikos@ekolublin.pl

„CMENTARZE POGRANICZA”

Obóz wolontariacki
5-10 lipca 2010
Wyryki koło Włodawy, Lasy Sobiborskie

Sześciodniowy, kameralny i intensywny obóz roboczy poświęcony pracy dla ratowania zaniedbanych cmentarzy prawosławnych w Suchawie i Wyrykach-Adampolu na zachodnim Polesiu.
Tym razem nie przewidujemy robót kamieniarsko-remontowych. Zakres prac to wzmocnienia i częściowa rekonstrukcja kilkudziesięciu monumentalnych dębowych krzyży pod kierunkiem miejscowych cieśli oraz renowacja metalowych detali zdobniczych spoczywaj±cych od kilkudziesięciu lat w gruncie. A także porz±dkowanie terenu i „para-archeologia”. Przydać się może zarówno solidna krzepa, jak i umiejętność cierpliwego dłubania.  

Lasy Sobiborskie to część leśno-bagiennej krainy nadbużańskiego Polesia, do II Wojny zamieszkałej przez wielonarodow± społeczność, wśród której przeważała ludność prawosławna. W wyniku powojennych wysiedleń jednymi z nielicznych śladów pod dawnych mieszkańcach s±  zagubione dziś wśród lasów, zaniedbane cmentarze. W ich krajobrazie dominowały charakterystyczne dla tych stron monumentalne, 5-6 metrowe krzyże z dębowego drewna, zdobione według indywidualnych dla danej wioski wzorów, wieńczone kutymi w metalu misternymi krzyżykami, pośród których trudno znaleĽć dwa identyczne. Opowieści najstarszych mieszkańców mówi± o „lesie krzyży” . Do dziś przetrwały nieliczne.   

Zapewniamy jako- taki nocleg i wyżywienie (wegetariańskie), ubezpieczenie, narzędzia i opiekę.  
Liczymy na zaangażowanie i odpowiedzialność.

Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia do 20 czerwca

Szczegółowe informacje, zgłoszenia itp:

TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
ul. Głeboka 8a 20-612 Lublin
tel/fax 081/743-71-04
e-mail oikos@ekolublin.pl

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Akcja „Tak trzeba” – poszukiwani wolontariusze. Projekt odnowienia cmentarzy ewangelickich w gminie

W tym roku Stowarzyszenie Czyż Nie z Czernikowa poszukuje wolontariuszy do akcji "Tak trzeba"- projekt ten ma za zadanie odnowienie wszystkich cmentarzy ewangelickich gminy Czernikowo. W roku akademickim 2009/2010 planujemy prace na 2 cmentarzach w Liciszewach i Włęczu.
Harmonogram prac na ten sezon wygl±da następuj±co:
wrzesień-paĽdziernik- lekcje, pogadanki, konkursy dla dzieci, akcja informacyjna
1-7 paĽdziernika- prace na cmentarzu w Liciszewach (oprócz prac:
31 paĽdziernika- uroczystość oddania cmentarza pod opiekę, wystawa zdjęć, zapewne nabożeństwo ekumeniczne
kwiecień 2010- akcja promocyjna, konkursy itp.
29 kwietnia – 5 maja 2010- prace na cmentarzu we Włęczu
29 maja 2010- uroczystość oddania cmentarza, wystawa zdjęć
Poszukujemy wolontariuszy na każdy etap projektu, jeśli ktoś ma zacięcie pedagogiczne i chciałby porozmawiać z dziećmi o cmentarzach, jest fotografem i miałby chęć przygotować wystawę zdjęć, lub ma dwie ręce chętne do pracy w odkrzaczaniu i klejeniu to zapraszamy!
Wolontariusze bior±cy udział w pracach na cmentarzach będ± mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach i wykładach na temat historii ewangelików na ziemi dobrzyńskiej, planowaniu projektów cmentarnych, wnioskowaniu o finanse na projekty zwi±zane z dziedzictwem kulturowym.
Poszukujemy odpowiedzialnych osób, które nie trac± optymizmu nawet gdy pada deszcz i dżungla do wycięcia zdaje się nie mieć końca. Cmentarze nie s± dla pesymistów i ponuraków!
Zdjęcia z prac na cmentarzu w Makowiskach- rok 2008
PRZED:
http://picasaweb.google.pl/AnkaZg/CmentarzEwangelickiWMakowiskach#
PRZED:http://picasaweb.google.pl/AnkaZg/CmentarzWMakowiskachCz2#
W TRAKCIE PRAC:

http://picasaweb.google.pl/AnkaZg/WTrakcie#
http://picasaweb.google.pl/AnkaZg/MakFotNowe#
http://picasaweb.google.p…grafaMakowiska#
PO:
http://picasaweb.google.pl/AnkaZ/24102008UroczystoOddania#
Cmentarz w Liciszewach obecnie:
http://picasaweb.google.pl/AnkaZg/Liciszewy2009#
Cmentarz we Włęczu zim±:
http://picasaweb.google.pl/AnkaZg/WCZ#
 

KRYŁÓW. LABORATORIUM PAMIĘCI POGRANICZA 16-31.08.2009

dwutygodniowy obóz wolontariacki
Kryłów nad Bugiem i okolice (województwo lubelskie, Polska)
16–31.08.2009

    Okolice Hrubieszowa i Kryłowa, znajduj±cy się w granicach Polski skrawek Wołynia, to region znany z najżyĽniejszej ziemi oraz odkrytych przez archeologów „amazonek”.  Dla zamieszkuj±cych te ziemie dawniej oraz obecnie Polaków i Ukraińców to jednocześnie miejsce jednych z najtragiczniejszych wydarzeń we wspólnej historii: od niszczenia  prawosławnych świ±tyń w latach 30, poprzez szaleństwo etnicznej nienawiści i rzezi w następnej dekadzie, aż po przymusowe wysiedlenia w okresie powojennym.  O dawnych mieszkańcach przypominaj± dziś niszczej±ce cmentarze.

Zapraszamy na dwa tygodnie na polsko-ukraińskiej granicy wszystkich gotowych do prawdziwej fizycznej pracy, zainteresowanych trudn±, niejednoznaczn± histori± Europy Wschodniej i chętnych do opowiadania o niej językiem filmu dokumentalnego.
 
Historyczny obóz wolontariacki „Laboratorium pamięci pogranicza” skupi młodych ludzi z Polski, Ukrainy, Białorusi i Niemiec. Będ± oni poznawać tę właśnie trudn± historię nie tylko z punktu widzenia akademickich historyków, ale i ze wspomnień najstarszych mieszkańców, zarówno dzisiejszych jak i dawnych. Zbior± w ten sposób materiał do krótkometrażowego filmu dokumentalnego. Przede wszystkim jednak będ± porz±dkować i remontować zabytkowe nagrobki na zaniedbanych cmentarzach prawosławnych i greckokatolickich – pami±tki dawnej wielokulturowości tego regionu. Będzie to praca fizyczna, chwilami być może ciężka, prowadzona z użyciem wybranych technik konserwatorskich. Uczestnicy będ± mogli wzi±ć udział w odbywaj±cym się w Kryłowie wielkim polsko-ukraińskim koncercie na granicy „Most PrzyjaĽni.”

Zapraszamy chętnych z Polski, Ukrainy, Białorusi i Niemiec w wieku 18-30 lat.
Oczekujemy uczestnictwa w całym obozie. Ważna jest minimum podstawowa znajomość języka angielskiego i/lub polskiego.

Zapewniamy noclegi, wyżywienie wegetariańskie, ubezpieczenie, transport na miejscu, materiały i narzędzia do pracy, asystę językow± oraz pomoc w uzyskaniu wiz. Zwracamy koszty przejazdu w dwie strony i koszty ubezpieczenia.
 
Własny sprzęt video mile widziany.

Ilość miejsc ograniczona.

Bliższe informacje i zgłoszenia  
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
ul. Głęboka 8A 20-612 Lublin tel +48/81/7437104
oikos@eko.lublin.pl

Na zgłoszenia uczestników z Polski i Niemiec czekamy do 10 lipca. Zainteresowanych z Ukrainy i Białorusi, ze względu na procedury wizowe prosimy o zgłoszenia do 25 czerwca

Projekt dotowany jest w ramach programu „memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” prowadzonego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Fundację Batorego. Celem programu jest zachęcanie młodych ludzi z Europy ¦rodkowej i Wschodniej do podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Wystawa „Cmentarze Pogranicza” w Kijowie

Zarówno we wschodniej Polsce, jak i zachodniej Ukrainie spotkać możemy setki zapomnianych, niszczej±cych cmentarzy prawosławnych, rzymskokatolickich i grekokatolickich, ewangelickich, żydowskich czy tatarskich. Ukryte w zaroślach mogiły stanowi± jedne z ostatnich śladów wielokulturowej przeszłości pogranicza. S± wśród nich prawdziwe dzieła sztuki.

Wystawa „Cmentarze pogranicza” pokazuje obecny stan i gin±ce piękno prawosławnych i greckokatolickich cmentarzy Roztocza, Chełmszczyzny, Polesia i innych regionów po obydwu stronach granicy: mistern± rzeĽbę w wapieniu, tajemnicze oblicza Chrystusa z nagrobków bruśnieńskich, monumentalne drewniane krzyże spotykane w nadbużańskich lasach,  krzyże kute i żeliwne, ludow± poezję epitafiów.
Sporo uwagi poświęcone zostało także pionierskim działaniom różnych organizacji i instytucji podejmuj±cych się ratowania zaniedbanych zabytkowych nekropolii. Jeśli zapał owych „ratowników pamięci” znajdzie naśladowców, istnieje nadzieja, że te skarby kultury, a jednocześnie świadectwa historii nie znikn± porośnięte coraz gęstszym lasem.
W Polsce obywatelski ruch ochrony niszczej±cych cmentarzy rozwija sie coraz prężniej, a pocz±tkami sięga lat 80. Na Ukrainie – mimo ogromu potrzeb – brakuje takich „ratowników pamięci”.
Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie prezentacja filmu i zdjęć, zwi±zanych z tematyk± ratowania niszczej±cych cmentarzy.

Wystawa odbywa się w ramach projektu realizowanego dzięki dotacji Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Wystawa „Cmentarze Pogranicza” we Lwowie

Zarówno we wschodniej Polsce, jak i zachodniej Ukrainie spotkać możemy setki zapomnianych, niszczej±cych cmentarzy prawosławnych, rzymskokatolickich i grekokatolickich, ewangelickich, żydowskich czy tatarskich. Ukryte w zaroślach mogiły stanowi± jedne z ostatnich śladów wielokulturowej przeszłości pogranicza. S± wśród nich prawdziwe dzieła sztuki.

Wystawa „Cmentarze pogranicza” pokazuje obecny stan i gin±ce piękno prawosławnych i greckokatolickich cmentarzy Roztocza, Chełmszczyzny, Polesia i innych regionów po obydwu stronach granicy: mistern± rzeĽbę w wapieniu, tajemnicze oblicza Chrystusa z nagrobków bruśnieńskich, monumentalne drewniane krzyże spotykane w nadbużańskich lasach,  krzyże kute i żeliwne, ludow± poezję epitafiów.
Sporo uwagi poświęcone zostało także pionierskim działaniom różnych organizacji i instytucji podejmuj±cych się ratowania zaniedbanych zabytkowych nekropolii. Jeśli zapał owych „ratowników pamięci” znajdzie naśladowców, istnieje nadzieja, że te skarby kultury, a jednocześnie świadectwa historii nie znikn± porośnięte coraz gęstszym lasem.
W Polsce obywatelski ruch ochrony niszczej±cych cmentarzy rozwija sie coraz prężniej, a pocz±tkami sięga lat 80. Na Ukrainie – mimo ogromu potrzeb – brakuje takich „ratowników pamięci”.
Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie prezentacja filmu i zdjęć, zwi±zanych z tematyk± ratowania niszczej±cych cmentarzy.

Wystawa odbywa się w ramach projektu realizowanego dzięki dotacji Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Otwarcie wystawy w Kremechuku

Zarówno we wschodniej Polsce, jak i zachodniej Ukrainie spotkać możemy setki zapomnianych, niszczej±cych cmentarzy prawosławnych, rzymskokatolickich i grekokatolickich, ewangelickich, żydowskich czy tatarskich. Ukryte w zaroślach mogiły stanowi± jedne z ostatnich śladów wielokulturowej przeszłości pogranicza. S± wśród nich prawdziwe dzieła sztuki.

Wystawa „Cmentarze pogranicza” pokazuje obecny stan i gin±ce piękno prawosławnych i greckokatolickich cmentarzy Roztocza, Chełmszczyzny, Polesia i innych regionów po obydwu stronach granicy: mistern± rzeĽbę w wapieniu, tajemnicze oblicza Chrystusa z nagrobków bruśnieńskich, monumentalne drewniane krzyże spotykane w nadbużańskich lasach,  krzyże kute i żeliwne, ludow± poezję epitafiów.
Sporo uwagi poświęcone zostało także pionierskim działaniom różnych organizacji i instytucji podejmuj±cych się ratowania zaniedbanych zabytkowych nekropolii. Jeśli zapał owych „ratowników pamięci” znajdzie naśladowców, istnieje nadzieja, że te skarby kultury, a jednocześnie świadectwa historii nie znikn± porośnięte coraz gęstszym lasem.
W Polsce obywatelski ruch ochrony niszczej±cych cmentarzy rozwija sie coraz prężniej, a pocz±tkami sięga lat 80. Na Ukrainie – mimo ogromu potrzeb – brakuje takich „ratowników pamięci”.
Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie prezentacja filmu i zdjęć, zwi±zanych z tematyk± ratowania niszczej±cych cmentarzy.

Wystawa odbywa się w ramach projektu realizowanego dzięki dotacji Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

„Okr±gły stół” i wystawa w Równem

Uczestnikami spotkania będ± między innymi działacze organizacji pozarz±dowych z obwodów wołyńskiego i rówieńskiego, pracownicy instytucji muzealnych, polskich służ konsularnych. Wezm± w nim także udział polscy eksperci – konserwatorzy zabytków i przedstawiciele  organizacji pozarz±dowych od lat zaangażowanych w realizację projektów z tego zakresu:  Stowarzyszenia Magurycz i Towarzystwa dla Natury i Człowieka.   
W dniach 17-18.04 zaplanowane s± wizje terenowe  na wybranych nekropoliach z udziałem polskich ekspertów, w celu określenia ich stanu i potrzeb w zakresie prac remontowych.  
W najbliższych miesi±cach planowane jest także uruchomienie ukraińskiej strony internetowej poświęconej ochronie zabytkowych cmentarzy. Będzie ona wzorowana na polskim serwisie www.cmentarzepogranicza.pl Jednym z jej zadań będzie wsparcie inicjatyw na rzecz cmentarzy. Ma zawierać m.in praktyczne informacje przydatne tym którzy chc± podejmować podobne działania. Spotkanie jest okazj± do rozmowy na temat jej kształtu.    
Pocz±tkiem seminarium będzie otwarcie wystawy „Cmentarze Pogranicza”, prezentuj±cej sytuację zabytkowych cmentarzy na terenie Polski i Ukrainy oraz inicjatywy polskich organizacji społecznych na rzecz ich ratowania.

Spotkanie organizuj± Towarzystwo dla Natury i Człowieka i Centrum Treningowe “Kamerton”  przy współpracy Równieńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego oraz Zwi±zku Twórczego „Swicza” w ramach projektu realizowanego dzięki dotacji Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności